Posted on May 6, 2017Categories ความรู้เรื่องหุ้น, บทความโตโร่, สอนเล่นหุ้น มือใหม่Tags ,

sSET Index คืออะไร?

บทความเขียนโดย   ก่อนที่จะทำความเข้าใจคำว่า sSET Index ผมอยากจะปูพื้นฐานให้เข้าใจคำว่า “ดัชนี” หรือ “index” เสียก่อน เพื่อให้การทำความเข้าใจเกี่ยวกับ sSET Index ง่ายขึ้น   ดัชนีหุ้น หรือ ดัชนีราคาหุ้น เป็นวิธีการคิดคำนวณตัวเลขง่ายๆ เพื่อให้นักลงทุนในตลาดได้ทราบถึงความเคลื่อนไหวของราคาหุ้นในดัชนีหรือหุ้นในกลุ่มนั้น แล้วแต่ว่าดัชนีนั้นจะเป็นกลุ่มของหุ้นตัวไหน ก็ขึ้นอยู่กับทางตลาดหลักทรัพย์จะเลือกหุ้นให้เข้ามาอยู่ในดัชนี เช่น SET Index ก็จะเป็นดัชนีราคาของหุ้นทุกบริษัทในตลาดหุ้นไทย   ให้ท่านลองนึกภาพของดัชนีเป็นตะกร้าของหุ้นใบหนึ่ง ซึ่งหุ้นที่อยู่ในตระกร้านั้นรวมๆ กันแล้วเป็นดัชนี และ ตัวเลขที่บอกดัชนี คือ ขนาดของตระกร้าใบนั้น ถ้าตะกร้ามันใหญ่ขึ้น แน่นอนตัวเลขมันจะเพิ่มขึ้น ถ้าตะกร้าเล็กลง ตัวเลขก็จะเล็กลง พูดง่ายๆ คือ ถ้าราคาหุ้นในตะกร้าใบนั้นขึ้น ดัชนีจะเพิ่มขึ้น ถ้าราคาหุ้นในตะกร้าใบนั้นลดลง ดัชนีก็จะปรับตัวลดลง แล้วตัวเลขดัชนีทางตลาดหลักทรัพย์ก็จะวัดขนาดกันทุกวันทำการ จันทร์ – ศุกร์ ที่ตลาดหุ้นเปิดทำการซื้อขาย (ยกเว้นวันหยุด) เราก็จะรู้ขนาดของดัชนีทุกวัน ดัชนีที่เปิดขึ้นหรือลดลงก็จะเทียบกับขนาดดัชนีของวันที่ผ่านมานั่นเอง     ทางตลาดหลักทรัพย์เองมีวิธีการคำนวณดัชนี SET Index โดยการถ่วงน้ำหนัก หรือ พูดง่ายๆ คือ หุ้นบริษัทไหนใหญ่สุด (วัดจากราคาหุ้น คูณ จำนวนหุ้นทั้งหมด) ก็จะมีผลกับการคำนวณดัชนีมากที่สุด ดังนั้น SET Index มันจึงสะท้อนการขึ้นลงของหุ้นตัวใหญ่ๆ หรือบริษัทใหญ่ๆ เท่านั้น ตลาดจึงออกดัชนีตัวใหม่มา คือ “sSET Index” ซึ่งวิธีการคิดคำนวณดัชนีจะแตกต่างจาก SET Index ดังต่อไปนี้ … Continue reading “sSET Index คืออะไร?”