วิเคระห์หุ้น SVOA บริษัท เอสวีโอเอ จำกัด (มหาชน)

Posted 3 CommentsPosted in ข้อมูลพื้นฐานหุ้น

เว็บไซด์ http://www.svoa.co.th บริษัท เอสวีโอเอ จำกัด (มหาชน) (?บริษัทฯ?) ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2525 เพื่อดำเนินธุรกิจด้านคอมพิวเตอร์และพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ครบวงจร โดยมีเครือข่ายการให้บริการที่ครอบคลุมทุกบริการด้านคอมพิวเตอร์ อาทิ เป็นผู้แทนจำหน่ายคอมพิวเตอร์ทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟท์แวร์ทั้งที่นำเข้าจากต่างประเทศและมีฐานการผลิตคอมพิวเตอร์ของตนเอง ภายใต้ชื่อทางการค้า ?SVOA? ที่ได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานสากล ISO 9001:2000 และ ISO 14001:2004 จนได้รับความไว้วางใจจากผู้ประกอบการค้าคอมพิวเตอร์ในต่างประเทศให้ผลิตภัณฑ์ของ SVOA เป็นสินค้าส่งออกในหลายประเทศ ปัจจุบันบริษัทมีตัวแทนจำหน่ายคอมพิวเตอร์ SVOA อยู่ทุกภูมิภาค มีเครือข่ายและช่องทางการจำหน่ายที่หลากหลายและครอบคลุมทั่วประเทศ นอกจากนี้ยังมี ?ไอทีคลินิก (IT Clinic)? และตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทฯ (SVOA Authorized Service Center) ซึ่งเป็นศูนย์บริการตรวจสอบและบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ครบวงจร และบริษัทยังรับเป็นที่ปรึกษาและวางระบบคอมพิวเตอร์เครือข่ายขนาดใหญ่ (Mainframe) ให้กับหน่วยงานราชการและองค์กรธุรกิจ อาทิเช่น กลุ่มธุรกิจธนาคาร การสื่อสารและโทรคมนาคม องค์กรข้ามชาติและองค์กรธุรกิจขนาดใหญ่ ด้วยระบบเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยและได้รับการยอมรับในมาตรฐานระดับสากล นอกจากนี้ยังมีโครงการไอทีซึ่งเป็นการให้บริการจัดผลิตภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เสริมที่มีคุณภาพและราคาที่เหมาะสมตรงกับความต้องการของลูกค้าที่เป็นหน่วยงานราชการ องค์กรเอกชน และสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ข้อมูลทางการเงิน งบการเงิน อัตราส่วนทางการเงิน กราฟราคาหุ้นย้อนหลัง 5 […]