วิเคราะห์หุ้น SYNEX บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

Posted Leave a commentPosted in ข้อมูลพื้นฐานหุ้น

เว็บไซด์ www.synnex.co.th บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (?บริษัทฯ?) ประกอบธุรกิจจัดจำหน่ายคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์ ซอฟท์แวร์ ระบบสารสนเทศ และวัสดุสิ้นเปลืองที่ใช้กับคอมพิวเตอร์ โดยบริษัทฯ เป็นผู้แทนจำหน่ายสินค้ามากกว่า 50 ตราสินค้าจากผู้ผลิตชั้นนำระดับโลก และมีฐานลูกค้าทั้งหมดมากกว่า 5,000 ราย ซึ่งเป็นผู้ประกอบการคอมพิวเตอร์ทั้งที่เป็นร้านค้าปลีกและค้าส่งทั่วประเทศ ผู้ผลิตคอมพิวเตอร์ภายใต้เครื่องหมายการค้าของตัวเอง รวมถึงห้างสรรพสินค้า ห้างค้าปลีกขนาดใหญ่ และร้านอุปกรณ์??? เครื่องเขียน ฯลฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทจำกัด ในชื่อ บริษัท คอมเพ็ค (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2531 ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 1,000,000 บาท โดยเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ที.เค.เอส. อินเตอร์พริ้นติ้ง จำกัด (ต่อมาบริษัท ที.เค.เอส. อินเตอร์พริ้นติ้ง จำกัด ได้จดทะเบียนแปรสภาพจากบริษัทจำกัดเป็นบริษัทมหาชน และเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท ที.เค.เอส. เอ็นเตอร์ไพรส์ […]