THL บริษัท ทุ่งคาฮาเบอร์ จำกัด (มหาชน)

Posted 1 CommentPosted in ข้อมูลพื้นฐานหุ้น

วันนี้มาดูหุ้นเกี่ยวกับทองคำบ้างว่าเป็นยังไง ยังไม่เคยศึกษาหุ้นตัวนี้เลย เห็นเค้ากันคาทุ่งๆ 😀 ต้องมาดูซะแล้วว่าเป็นยังไง เว็บไซด์ http://www.tongkahharbour.com นายปรีชา อรรถวิภัชน์ ประธานคณะกรรมการ นายอึ้ง วาย ชอย ประธานคณะกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ การดำเนินธุรกิจหลัก ธุรกิจหลักของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประกอบด้วยการสำรวจและพัฒนาแหล่งแร่ทองคำ และโลหะอื่นๆ? การทำเหมืองดีบุกนอกชายฝั่ง การทำเหมืองหินแอนดีไซท์ และการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ในการดำเนินธุรกิจ บริษัทฯ ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้ถือหุ้น ตลอดจนชุมชนและท้องถิ่นที่บริษัทฯ ดำเนินการอยู่ บริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินงานให้ดีที่สุดเพื่อผลตอบแทนที่ดีในแต่ละธุรกิจที่บริษัทฯ ดำเนินการอยู่ให้กับผู้ถือหุ้นและสังคม