Posted on February 25, 2014February 25, 2014Categories UncategorizedTags ,   Leave a comment on กำไร ด้วย หุ้น P/E ต่ำ

กำไร ด้วย หุ้น P/E ต่ำ

เมื่อเส้นทางผลิตรายการโทรทัศน์?หมดสนุก?10 ปีก่อน ?ประภาคาร ภราดรภิบาล?เจ้าของพอร์ตอีกนิด 8 หลัก?ใจปล้ำ?ควักเงินเก็บ?หลักหมื่น?เล่นหุ้นแนว VI ?ความฝันและความหวังเล็กๆ? ของ ?ตุ้ม-ประภาคาร ภราดรภิบาล? นักลงทุนแนววีไอ ในฐานะเจ้าของสำนักพิมพ์ บริษัท วิง มีเดีย จำกัด คือ อยากเห็นพอร์ตลงทุนของตนเองมุ่งหน้าสู่ ?หลักสิบล้านบาท? ภายในระยะเวลาอันใกล้ ปัจจุบันมูลค่าการลงทุนของเขาอยู่ในหลักล้านปลายๆ เมื่อ 10 ปีก่อน พี่ชายคนโตของน้องสาว 2 คน ที่อายุห่างกันปีเว้นปี ประจำตระกูลภราดรภิบาล เริ่มต้นเดินตามรอยเท้า ?ดร.นิเวศน์ เหมวชิรวรากร? เซียนหุ้นเน้นคุณค่า หรือ Value Investor อันดับ 1 ของเมืองไทย ในช่วงที่นั่งโต๊ะทำงานตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายผลิตรายการในบริษัท เนเวอร์แลนด์ จำกัด ผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ ซึ่งเป็นบริษัทสุดท้ายที่เขายึด ?อาชีพมุนษย์เงินเดือน?

Posted on February 3, 2012Categories ข้อมูลพื้นฐานหุ้นTags ,   Leave a comment on TMD บริษัท อุตสาหกรรมถังโลหะไทย

TMD บริษัท อุตสาหกรรมถังโลหะไทย

บริษัท อุตสาหกรรมถังโลหะไทย จำกัด ได้จดทะเบียนก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2501 ด้วยทุนจดทะเบียน? 5 ล้านบาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายถังโลหะขนาด 200 ลิตร สำหรับบรรจุน้ำมันหล่อลื่น เคมีภัณฑ์ และสินค้าเกษตร การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาที่สำคัญในส่วนที่เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจและการบริหารงานของบริษัทมีดังต่อไปนี้ ปี 2530?? ?จัดตั้งบริษัท ถังโลหะสงขลา จำกัด เพื่อผลิตและจำหน่ายถังโลหะขนาด 200 ลิตร สำหรับบรรจุน้ำยางข้น โดยตั้งโรงงานผลิตที่อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา บริษัทมีสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ถังโลหะสงขลา จำกัด คิดเป็นร้อยละ 80 ของทุนจดทะเบียน ปี 2532?? ?บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 50 ล้านบาท และเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ปี 2535 ??? ?บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 150 ล้านบาท เพื่อขยายการลงทุนไปยังธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ โดยซื้อพื้นที่สำนักงานในอาคารเลครัชดา? ออฟฟิศ? คอมเพล็กซ์ เพื่อขายและให้เช่า พร้อมกับเข้าถือหุ้นในบริษัท เลครัชดา จำกัด