Posted on May 5, 2010February 9, 2015Categories ข้อมูลพื้นฐานหุ้นTags , ,   Leave a comment on UFM บริษัท ยูไนเต็ดฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน)

UFM บริษัท ยูไนเต็ดฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน)

เว็บไซด์ www.ufm.co.th แป้งข้าวสาลีคือองค์ประกอบในอาหารหลากหลายที่เสริมเติมสำหรับอาหารทั้งคาวหวานเป็นตัวเลือกเพื่อความเอร็ดอร่อยแทรกอยู่บนโต๊ะอาหารของคนไทยที่รับประทานข้าวเป็นอาหารหลักตลอดมา ?อดีตกว่า 3 ทศวรรษมาแล้วที่แป้งข้าวสาลีเป็นสินค้านำเข้าประเภทหนึ่งที่มีอัตราส่วนเพิ่มสูงขึ้นทุกปี ?นักธุรกิจอุตสาหกรรมกลุ่มหนึ่งได้เล็งเห็นถึงแนวโน้มการขยายตัวอย่างต่อเนื่องในความต้องการของตลาดแป้งข้าวสาลีภายในประเทศ หากจะมีการลงทุนก่อสร้างโรงงานผลิตแป้งข้าวสาลีขึ้นในประเทศไทยก็จะมีลู่ทางที่ดีสามารถสร้างหลักประกันที่มั่นใจได้ในด้านคุณภาพ ราคาและปริมาณความต้องการของอุตสาหกรรมต่อเนื่องภายในประเทศจึงได้ก่อตั้งบริษัท ยูไนเต็ดฟลาวมิลล์ จำกัด ขึ้นเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2504 ทุนจดทะเบียน 4 ล้านบาท โดยมีจอมพลอากาศฟื้น รณนภากาศ? ฤทธาคนี ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการคนแรก (พ.ศ. 2505-2530) ??มีเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจอุตสาหกรรมผลิตสินค้าแป้งข้าวสาลีทดแทนการนำเข้าซึ่งรัฐบาลในขณะนั้นได้อนุมัติให้การส่งเสริมการลงทุนโดยเล็งเห็นว่าจะเป็นการเอื้อประโยชน์ต่อเศรษฐกิจของชาติในระยะยาวด้วยการวางแผนงานที่รอบคอบและมองการณ์ไกลจึงเป็นที่มาของสถานที่ตั้งโรงงานอันเหมาะสมบริเวณริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาโดยนำเข้าเครื่องจักรเทคโนโลยีสูงเพื่อใช้ในการผลิตสินค้าแป้งข้าวสาลีที่ดีเยี่ยมที่สุดและได้มีการขยายกิจการขึ้นเรื่อย ๆ ตามลำดับ ธุรกิจหลักที่บริษัทประกอบ คือผลิตและจำหน่ายแป้งข้าวสาลีโดยบริษัทนำสั่งเมล็ดข้าวสาลีซึ่งเป็นวัตถุดิบมาจากต่างประเทศ? การผลิตแป้งข้าวสาลีนั้นจะมีผลิตภัณฑ์พลอยได้ส่วนหนึ่งคือรำข้าวสาลี? แป้งข้าวสาลีจำหน่ายให้แก่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมผลิตขนมปัง บะหมี่สด บะหมี่สำเร็จรูป ผู้ประกอบกิจการ?? เบเกอรี่ รวมทั้งขนมคุกกี้ ขนมขบเคี้ยว และขนมอบนานาชนิด? ส่วนรำข้าวสาลีจำหน่ายให้แก่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ ธุรกิจอื่นที่มีความสำคัญรองลงมาได้แก่? การผลิตแป้งผสมสำเร็จรูป (Mixed Flour) การรับจ้างผลิตขนมพาย ??การให้เช่าทรัพย์สิน ฯลฯ