Posted on June 27, 2010Categories ข้อมูลพื้นฐานหุ้นTags , , ,   Leave a comment on UPF บริษัท ยูเนี่ยนไพโอเนียร์ จำกัด (มหาชน)

UPF บริษัท ยูเนี่ยนไพโอเนียร์ จำกัด (มหาชน)

บริษัทฯดำเนินธุรกิจทางด้านอุตสาหกรรมการผลิตยางยืด (Elastic Manufacture)? มายาวนานกว่า 36 ปี ภายใต้เครื่องหมายการค้า ?วีนัส? (VENUS) ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯได้รับการรับรองมาตรฐานOEKO-TEX STANDARD100 ทุกปี?? และปี 2552 ทางบริษัทฯ เริ่มปรับปรุงผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานของ EU FLOWER และผลิตภัณฑ์ส่วน Elastic Webbing ได้รับการรับรองทางการแพทย์ตามมาตรฐานขององค์การอาหารและยา (อย.) ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์หลัก 3 กลุ่ม ดังนี้ เส้นยางยืดและแถบยางยืด (Rubber Thread & Rubber Tape) ยางยืดถัก (Elastic Braid) ยางยืดทอ (Elastic Webbing) การประยุกต์ใช้ (Product Application) เส้นยางยืด (Rubber Thread) ใช้เป็นส่วนประกอบของส่วนขาและเอวของผ้าอ้อมสำเร็จรูปสำหรับเด็กและผู้ใหญ่ (Baby Diaper & Adult Diaper) และใช้เป็นส่วนประกอบของผ้าอนามัย (Sanitary Napkin) ตลอดจนนำไปใช้เป็นวัตถุดิบสำหรับการผลิตสินค้าประเภทผลิตภัณฑ์ยางยืดต่างๆ แถบยางยืด (Rubber Tape) นำไปผลิตเป็นส่วนประกอบของชุดว่ายน้ำ ชุดชั้นใน และเครื่องแต่งกายทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรี ยางยืดถัก (Elastic Braid) ใช้เป็นส่วนประกอบในการผลิตเสื้อผ้าสำหรับเด็กและผู้ใหญ่ ชุดกีฬา ชุดนอน หรือนำไปประยุกต์ใช้ตามความต้องการของลูกค้า ยางยืดทอ (Elastic Webbing) นำไปผลิตเป็นส่วนประกอบของชุดชั้นในสำหรับสุภาพบุรุษและสุภาพสตรี ตลอดจนเสื้อผ้าเด็กและผู้ใหญ่? , เข็มขัดพยุงหลัง