Posted on July 30, 2010March 20, 2014Categories วิเคราะห์งบการเงินของบริษัทTags , , 1 Comment on เงินทุนหมุนเวียน หรือ Woking Capital (WC)

เงินทุนหมุนเวียน หรือ Woking Capital (WC)

Woking Capital (WC) คือ เงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินกิจการครับ ความหมายของ เงินทุนหมุนเวียน คือ กิจการต้องมีเงินจมอยู่เท่าไรจึงจะดำเนินธุรกิจได้ ตัวอย่างเช่นร้านโชว์ห่วยแบบซื้อขายเงินสด เราจะต้องนำเงินตัวเองไปซื้อของมาตุนไว้ แล้วค่อยทะยอยขายออกไปเพื่อเปลี่ยนสินค้าให้เป็นเงินสดและผลกำไร จากนั้นก็นำเงินที่ได้ไปซื้อของมาตุนเพิ่มเพื่อขายใหม่ ?หากร้านเราเล็กเราก็ไม่จำเป็นต้องตุนสินค้ามาก มีเงินจมน้อย หรือใช้เงินทุนหมุนเวียนน้อย แต่หากเรามีการขยายร้านหรือมีการเปิดสาขา เราก็จำเป็นต้องตุนสินค้าให้มากขึ้น มีเงินจมมากขึ้น หรือใช้เงินทุนหมุนเวียนมากขึ้นนั่นเอง