วิเคราะห์หุ้น YUASA บริษัท ยัวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)

Posted Leave a commentPosted in ข้อมูลพื้นฐานหุ้น

กลุ่มตระกูลมนูธรรม เริ่มประกอบธุรกิจเป็นผู้นำเข้าและตัวแทนจำหน่ายแบตเตอรี่ “YUASA” จากประเทศญี่ปุ่น ในนามของบริษัท ฟูยี เมอร์แคนไทล์ จำกัด ตั้งแต่ปี 2501 และในปี 2506 บริษัท ยัวซ่า แบตเตอรี่ประเทศไทย จำกัด จึงถูกก่อตั้งขึ้นโดยกลุ่มตระกูลมนูธรรม และผู้ร่วมทุนจากประเทศญี่ปุ่น คือ บริษัท ยัวซ่า คอร์ปอเรชั่น จำกัดประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ผลิตแบตเตอรี่ที่มีประวัติการดำเนินงานอันยาวนานของประเทศญี่ปุ่น ในสัดส่วนการลงทุน 60:40 ตามลำดับ ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 6 ล้านบาทโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตแบตเตอรี่สำหรับรถยนต์ และรถจักรยานยนต์เพื่อการจำหน่ายภายในประเทศและได้รับการส่งเสริมจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) โดยมีโรงงานแห่งแรก ตั้งอยู่ที่ 164 ซอยเทศบาล 55 ถ.สุขุมวิท ตำบลท้ายบ้านใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ บนเนื้อที่ประมาณ 14 ไร่ ปัจจุบันมีกำลังการผลิตสำหรับแบตเตอรี่รถยนต์ประมาณ 1.1 ล้านลูกต่อปี และแบตเตอรี่จักรยานยนต์ประมาณ 3 ล้านลูกต่อปี ในปี 2540 เริ่มผลิตแบตเตอรี่รถจักรยานยนต์ชนิด Maintenance Free […]