THAI บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงคมนาคม เริ่มก่อตั้งโดยการทำสัญญาร่วมทุนระหว่าง บริษัท เดินอากาศไทย จำกัด กับสายการบิน สแกนดิเนเวียน แอร์ไลน์ ซิสเต็ม (เอส. เอ. เอส.) เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2502 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินธุรกิจการบินระหว่างประเทศ โดยได้รับการสนับสนุนทางด้านการบริหาร อุปกรณ์ และด้านการช่าง
จาก เอส. เอ. เอส. บริษัทฯ ได้จดทะเบียนเป็นบริษัทจำกัดด้วยทุนจดทะเบียนแรกเริ่ม 2 ล้านบาท? เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2503? โดยบริษัท เดินอากาศไทย จำกัด ถือหุ้นร้อยละ 70 และ เอส. เอ. เอส. ถือหุ้นร้อยละ 30 ของทุนจดทะเบียน

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2520 เอส. เอ. เอส. ได้โอนหุ้นที่มีอยู่ทั้งหมดให้แก่ บริษัท เดินอากาศไทย จำกัด และถือเป็นการยกเลิกสัญญาร่วมทุน และบริษัทฯ ได้ทำการเพิ่มทุนโดยให้กระทรวงการคลังเข้าร่วมถือหุ้น ต่อมาเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2531 รัฐบาลในสมัย ฯพณฯ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ นายกรัฐมนตรี ได้ดำเนินการรวมกิจการการบินภายในประเทศ
ที่บริษัท เดินอากาศไทย จำกัด ให้บริการ เข้ากับกิจการของบริษัทฯ ตามมติคณะรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจ ?เป็นผลให้เงินทุน
จดทะเบียนของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นเป็น 2,230 ล้านบาท โดยมีกระทรวงการคลังเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ บริษัทฯ จึงเป็นสายการบินแห่งชาติที่รับผิดชอบกิจการการบินพาณิชย์ทั้งเส้นทางบินภายในประเทศและเส้นทางบินระหว่างประเทศทั้งหมด

บริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2534 โดยได้ทำการแปลงกำไรสะสมให้เป็นหุ้นเพิ่มทุน ทำให้มีทุนจดทะเบียนเพิ่มขึ้นเป็น 13,000 ล้านบาท และทำการเพิ่มทุนใหม่อีกจำนวน 1,000 ล้านบาท และ 3,000 ล้านบาท ตามลำดับ ดังนั้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 17,000 ล้านบาท และมีทุนชำระแล้ว 16,989 ล้านบาท โดยกระทรวงการคลัง ถือหุ้นร้อยละ 51.03 ส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 48.97 กระจายสู่ประชาชนทั่วไป
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งพนักงานของบริษัทฯ

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงคมนาคม? และเป็นสายการบินแห่งชาติ
ที่รับผิดชอบกิจการการบินพาณิชย์ทั้งเส้นทางบินระหว่างประเทศและเส้นทางบินภายในประเทศ โดยประกอบกิจการขนส่งทางอากาศทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ (Transportation Activities) ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 บริษัทฯ ?ให้บริการไปยังจุดบินต่างๆ 73 เมืองใน 34 ประเทศ ประกอบด้วยเมืองภายในประเทศ 12 เมือง (ไม่รวมกรุงเทพฯ) และเมืองในต่างประเทศ 61 เมือง ใน 34 ประเทศ ครอบคลุม 5 ทวีป โดยมีเที่ยวบินที่ให้บริการทั้งหมด 890 เที่ยวบินต่อสัปดาห์ เป็นเที่ยวบินภายในประเทศ 346 เที่ยวบิน และเที่ยวบินระหว่างประเทศ 544 เที่ยวบิน เส้นทางภูมิภาค 399 เที่ยวบิน เส้นทางข้ามทวีป 145 เที่ยวบิน นอกจากนี้ ยังได้ร่วมมือกับกลุ่มพันธมิตรเพื่อขยายเครื่อข่ายเส้นทางบินไปยังส่วนต่างๆ ของโลก ทำให้มีบริการครอบคลุมทั้ง 5 ทวีปทั่วโลก

ในการดำเนินธุรกิจการขนส่งทางอากาศ สายการบินที่รับขนส่งต้องให้บริการผู้โดยสารเริ่มตั้งแต่ภายในอาคาร
ท่าอากาศยาน ณ จุดต้นทาง การให้บริการ ณ ลานจอด การให้บริการบนเครื่องบินตลอดเส้นทางบินจนถึงการบริการ
ณ จุดหมายปลายทาง การขนส่งสินค้าทางอากาศมีลักษณะเช่นเดียวกัน กล่าวคือ สายการบินที่รับขนส่งสินค้าจะต้องให้บริการ
ดูแลรักษาสินค้าในคลังสินค้าทั้งสินค้าที่จะส่งออกไปหรือรับเข้ามา (Cargo Services) รวมทั้งให้บริการรับส่งสินค้าระหว่างคลังสินค้า
กับเครื่องบิน (Cargo Handling)

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี่ครับ

2 thoughts on “THAI บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)”

  1. admin says:

    THAI วันนี้มาขอซ้ำหุ้นการบินไทย ชื่อเล่นว่าเหินฟ้า วันนี้มาเน้นย้ำเรื่องผลประกอบการโดยแท้ที่จะมีการประกาศภายในไม่กี่วันนี้ นักวิเคราะห์ของเด็กแนวประเมินว่าจากตัวเลข cabin factor ที่พุ่งแรงในระยะต้นปี รวมทั้งพิจารณาจากอัตราแลกเปลี่ยนตอนนี้อยู่แถว ๆ 32.5 บาทต่อเหรียญสหรัฐ ถ้ามองไปปีก่อนอยู่เกิน 35 เหรียญก็จะเห็นว่ามีโอกาสจะได้กำไรตรงนี้ร่วมๆ สองเหรียญ ก็คิดเป็นเงินหลายพันล้านอยู่นักวิเคราะห์คาดว่าอาจจะกำไรในส่วนอัตราแลกเปลี่ยนนี้เฉียด 6 พันล้านบาท ส่วนกำไรจากการดำเนินงานถือว่าทะลุเป้าเช่นกันราวๆ 5-6พันล้านบาท นักวิเคราะห์ดีดลูกคิดคร่าวๆ ว่าเผลอๆ กำไรจะสูงระดับ 1 -1.2 หมื่นล้านบาทในไตรมาสนี้เลย และกำลังรอประกาศของจริง ซึ่งก็อาจต้องปรับประมาณการกำไรทั้งปีที่ทำไว้ 7 พันล้านบาทเพิ่มขึ้นแรงๆ ส่วนเรื่องการเพิ่มทุนก็เก็งประเด็นเก่าว่าราคาเพิ่มทุนแถว 30 บาทมีลุ้น มองไปมองมาดูเหมือนแนวต้าน 30 บาทก็ยืนยันได้จากทางเทคนิคด้วยเมื่อเป็นงั้นใครมีอยู่ให้ถือ ใครไม่มีให้ซื้อ เพราะแนวโน้มพี่เหินฟ้าดูดี๊ดี

  2. admin says:

    THAI ชื่อเล่นว่าเหินฟ้าวันนี้มาแนะนำกันอีกรอบ แม้ว่าม็อบจะยังไม่ยุติ การท่องเที่ยวยังคงมึนต่อไป แต่มาวันนี้เน้นด้วยเรื่องผลประกอบการโดยแท้ นักวิเคราะห์ของเด็กแนวได้จับเข่าคุยกะผู้บริหารมาแล้ว ล้วงความลับมาเพียบ พบว่าตัวเลข cabin factor คือยอดการใช้ห้องโดยสารพุ่งแรงในระยะต้นปีถึง 81% รวมทั้งพิจารณาจากอัตราแลกเปลี่ยนตอนนี้อยู่แถว ๆ 32.5 บาทต่อเหรียญสหรัฐ ถ้ามองไปปีก่อนอยู่เกิน 35 เหรียญก็จะเห็นว่ามีโอกาสจะได้กำไรตรงนี้ร่วมๆสองเหรียญก็คิดเป็นเงินเกือบ 6 พันพันล้านบาท ส่วนกำไรจากการดำเนินงานถือว่าทะลุเป้าเช่นกัน นักวิเคราะห์ดีดลูกคิดคร่าวๆ ว่าเผลอๆ กำไรจะสูงระดับ 1.2 หมื่นล้านบาทในไตรมาสเดียว และอาจต้องปรับประมาณการกำไรทั้งปีที่ทำไว้ เกือบ 8 พันล้านบาทเพิ่มขึ้นฉลุยไปเลยจากเดิมมองแค่ 6 พันล้านบาท ส่วนเรื่องการเพิ่มทุนก็เก็งประเด็นเก่าว่าราคาเพิ่มทุนแถว 30 บาทมีลุ้นแหง๋มๆ มองไปมองมาดูเหมือนแนวต้าน 30 บาทก็ยืนยันได้จากทางเทคนิคด้วย เมื่อเป็นงั้นใครมีอยู่ให้ถือ ใครไม่มีให้ซื้อ เพราะแนวโน้มพี่เหินฟ้ายังดูดี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *