TMW บริษัท ไทยมิตซูวา จำกัด (มหาชน)

บริษัทฯรับจ้างผลิตและประกอบชิ้นส่วนพลาสติกแบบครบวงจร (One Stop Service)? ได้แก่ ออกแบบ? ผลิตซ่อมและปรับปรุงแม่พิมพ์?? ฉีดพลาสติก? พ่นสี?? และประกอบชิ้นส่วนพลาสติก โดยแบ่งผลิตภัณฑ์เป็น 4 ประเภท ดังนี้

1.??? ผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนพลาสติกสำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้า และเครื่องใช้อิเล็กทรอนิกส์ ประเภทออดิโอวิชชวล(Audio Visual) เช่น หน้ากาก (Cover) และปุ่มควบคุม (Button) ต่างๆ ของเครื่องเล่นวีดีโอเทป (VCR) ดีวีดี (DVD Player) วิทยุติดรถยนต์ (Car Stereo) และโครงเครื่องเล่นวีดีโอเทป เครื่องรับโทรทัศน์ชนิดจอแบน (Flat Screen Television) กล้องวิดีโอดิจิตอล (Handy cam) และกล้องถ่ายรูป (Camera) เป็นต้น

2.??? ผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนพลาสติกสำหรับเครื่องใช้ในสำนักงาน (Office Automation) และเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน (Home Appliances) เช่น โครง (Body) ของเครื่องโทรสาร (Facsimile) เครื่องถ่ายเอกสาร (Photocopier) และ เครื่องพิมพ์งาน (Printer) แป้นพิมพ์คอมพิวเตอร์ (Keyboard) โครงเครื่องปรับอากาศ (Air Conditioner) หน้ากากและรีโมตคอนโทรลสำหรับเครื่องปรับอากาศ โครงพัดลมดูดอากาศ (Ventilator) โครงเครื่องโทรศัพท์ และ โครงเครื่องไมโครเวฟ (Microwave Oven) เป็นต้น

3.??? ผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนพลาสติกสำหรับรถยนต์/รถกระบะ/จักรยานยนต์(Automobile/Pickup/ Motorcylcle) เช่น บังโคลน (Fender) รถจักรยานยนต์ส่วนหน้าและหลัง แผงกันชน (Bumper) กระจกข้าง (Door Mirror) คันจับประตู (Door Handle) และ ที่ปัดน้ำฝน เป็นต้น

4.??? การให้บริการพิเศษแก่ลูกค้าโดยการรับจ้างผลิต/ซ่อมปรับปรุงและจำหน่ายแม่พิมพ์สำหรับผลิตชิ้นส่วนพลาสติก (Molding)??

ลักษณะของผลิตภัณฑ์และบริการ
บริษัทฯ ให้บริการผลิต และประกอบชิ้นส่วนพลาสติกที่ครบวงจรตามความต้องการของลูกค้า? โดยสังเขป ดังนี้
-??? หลังจากที่ได้รับคำสั่งซื้อและแม่พิมพ์ (Mold) จากลูกค้า? บริษัทฯจะเป็นผู้ดำเนินการจัดหาวัตถุดิบต่างๆ ตามคุณสมบัติที่ลูกค้ากำหนด ในกรณีส่วนใหญ่ลูกค้าจะเป็นผู้กำหนดชนิด คุณภาพและแหล่งที่มาของเม็ดพลาสติกที่ตนต้องการให้นำมาใช้ในการผลิตสินค้าที่ตนสั่งไว้
-??? บริษัทฯจะจัดซื้อเม็ดพลาสติกตามชนิด คุณภาพและแหล่งที่มาตามที่ลูกค้ากำหนด
-??? ?บริษัทฯจะดำเนินการฉีดขึ้นรูปพลาสติกต่างๆ พร้อมทั้งให้บริการประกอบสินค้าเบื้องต้น (Initial Assembly) สำหรับสินค้าบางประเภทที่ต้องมีการประกอบเบื้องต้นก่อนส่งไปให้ลูกค้า การพ่นสี (Painting) การติดสติ๊กเกอร์ (Sticker) สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ต้องการสีสันที่สวยงาม เช่น ชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์ การให้บริการพิมพ์ลวดลาย หรือสีสันลงบนผลิตภัณฑ์พลาสติก (Silk-Screen Printing)
-??? นอกจากนี้ บริษัทได้สร้างมูลค่าเพิ่มในการให้บริการให้กับลูกค้าของบริษัทโดยการให้บริการปรับปรุง แก้ไข และซ่อมแม่พิมพ์เก่าเพื่อให้ประสิทธิภาพในการฉีดขึ้นรูปพลาสติกดีขึ้น รวมถึงการให้บริการออกแบบ และปรับปรุงขั้นตอนในการผลิตเพื่อลดต้นทุนการผลิต
บริษัทฯเน้นการควบคุมคุณภาพสินค้า ด้วยขั้นตอนการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพ (Quality Control & Inspection) ตั้งแต่การจัดซื้อวัตถุดิบเพื่อเข้าสู่กระบวนการผลิตจนถึงแปรรูปเป็นสินค้าสำเร็จรูป และบรรจุหีบห่อพร้อมที่จะนำส่งให้ลูกค้า ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความมั่นใจ ในสินค้าที่ผลิตออกมามีคุณภาพตามความต้องการของลูกค้า ด้วยกระบวนการผลิตที่มีประสิทธิภาพ เครื่องจักรในการผลิตที่ทันสมัย แรงงานที่มีความสามารถ และความชำนาญสูง และกระบวนการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพที่เข้มงวด สินค้าของบริษัทจึงได้รับการยอมรับ และเป็นที่พอใจของลูกค้าเสมอมา
บริษัทฯได้รับการรับรองมาตรฐานการปฏิบัติงานในกระบวนการผลิตตามมาตรฐาน ISO 9001: 2000 เมื่อวันที่ 26? พฤศจิกายน 2550 ถึงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2553

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *