รีวิวหุ้นน้องใหม่ TPBI บริษัท ทีพีบีไอ

ประเภทธุรกิจ ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์พลาสติกครบวงจร โดยผลิตและจำหน่ายถุงพลาสติก ถุงหูหิ้ว ถุงบรรจุอาหาร ถุงขยะ บรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อนสำหรับสินค้าอุปโภคบริโภค ฟิล์มประเภท Multilayer Blown Film
กลุ่มอุตสาหกรรม / หมวดธุรกิจ สินค้าอุตสาหกรรม / บรรจุภัณฑ์
สถานะ Filing
จำนวนหุ้นที่ IPO 100,000,000 หุ้น คิดเป็น 25% ของหุ้นทั้งหมดหลัง IPO
ระยะเวลาเสนอขายหุ้น รอข้อมูล
ราคา IPO รอข้อมูล
ราคา PAR 1.00 บาท
วันที่เริ่มซื้อขาย รอข้อมูล
ที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด
บริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกัน THIP, MBAX
นโยบายกันจ่ายปันผล ไม่น้อยกว่า 40% ของกำไรสุทธิ

บริษัท ทีพีบีไอ TPBI ประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์พลาสติกแบบครบวงจร ตั้งแต่การออกแบบและจัดหาผลิตภัณฑ์ การทดสอบวัตถุดิบและผลิต ผลิตภัณฑ์ของบริษัทได้มาตรฐานสากล ขนาดกำลังการผลิตใหญ่อันดับต้นๆ ของโลกกว่า 64,000 ตันต่อปี มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในอุตสหกรรมมากว่า 30 ปี มีความสัมพันธ์อันดีต่อคู่ค้า ให้ทำเติบโตเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมพลาสติกของโลก มียอดส่งออกไปยังต่างประเทศในปี 57 เท่ากับ 3,375 ล้านบาท หรือ 71% ของรายได้รวม

สินค้าหลักคือ ถุงพลาสติกหูหิ้วใส่สินค้าในห้างโมเดิร์นเทรด หรือซูเปอร์มาร์เก็ต ถุงขยะตามครัวเรือน ฟิล์มใช้เป็นวัตถุดิบในโรงงาน และผลิตภัณฑ์พลาสติกอ่อนสำหรับสินค้าอุปโภคบริโภค ผู้ถือหุ้นใหญ่คือกลุ่มครอบครัว บริสุทธนะกุล

สัดส่วนรายได้ของบริษัทที่ผ่านมา

tpbi

บริษัทส่งออกสินค้าไปต่างประเทศใน 4 ประเทศหลักคือ ออสเตรเลีย สหรัฐอเมริกา อังกฤษ และญี่ปุ่น จากการที่ผมวิเคราะห์ดูกำไรสุทธิเทียบกับรายได้จะพบว่าค่อนข้างน้อยเนื่องจากอยู่ในอุตสาหกรรมพลาสติกที่ต้องอาศัย Economy of Scale หรือต้องผลิตเยอะๆ เข้าไว้ ดังนั้นกำไรขั้นต้นกับกำไรสุทธิจะไม่ได้เยอะเหมือนอุตสาหกรรมอื่นๆ อย่างไรก็ตามกำไรสุทธิของบริษัทก็โตต่อเนื่องทุกปี อัตราส่วนหนี้สินต่อทุนค่อนข้างดี อัตราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์และผู้ถือหุ้นก็ถือว่าผ่านเกณฑ์

ราคา IPO ยังไม่ได้เคาะออกมาดังนั้นจึงยังไม่สามารถบอกได้ว่าน่าลงทุนหรือไม่ เอาไว้มีความคืบหน้าอย่างไรผมจะนำมาเรียนแจ้งอีกครั้งนะครับ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *