TR บริษัท ไทยเรยอน จำกัด (มหาชน)

บริษัท ไทยเรยอน จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2517 เพื่อดำเนินธุรกิจผลิตเส้นใยประดิษฐ์เรยอน (VSF) โดยเริ่มทำการผลิตเชิงพาณิชย์ในวันที่ 14 กันยายน 2519 เริ่มจากกำลังผลิต 9,000 ตันต่อปี ปัจจุบันบริษัทฯ มีกำลังการผลิตเส้นใยประดิษฐ์เรยอนถึง 151,000 ตันต่อปี และมีผลิตภัณฑ์พลอยได้เป็นเกลือโซเดียมซัลเฟต 126,000 ตันต่อปี บริษัทฯ ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในปี 2527 โดยมีมูลค่าเงินลงทุนตามราคาตลาด 7.26 พันล้านบาท หรือประมาณ 215.38 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ณ วันที่ 30 กันยายน 2552

โรงงานของบริษัทฯ ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ในจังหวัดอ่างทอง บนเนื้อที่กว่า 156 ไร่ กระบวนการผลิตได้รับการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม ISO 9002 และ ISO 14001 นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้รับรางวัล TPM Excellence Award จาก JIPM ประเทศญี่ปุ่นอีกด้วย

ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ภายใต้ตราสินค้า ?Birla Cellulose? ประกอบด้วยเส้นใยมากมายหลายชนิดซึ่งมีคุณสมบัติต่างๆ เช่น สัมผัสนุ่มสบาย ดูดซับความชื้นสูง ย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติ และมีรูปแบบที่ทันสมัย เส้นใยเหล่านี้สามารถนำไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น เครื่องนุ่งห่ม ของแต่งบ้าน เครื่องประดับ ไหมพรม ผ้าสำหรับเช็ดทำความสะอาด ของใช้ส่วนบุคคล และของใช้ในโรงพยาบาล

บริษัทฯ ได้มีการปรับปรุงผลิตภัณฑ์เส้นใยพิเศษแบบใหม่ ?เบอร์ล่าโมดาล? ซึ่งเป็นที่ยอมรับอย่างดีสำหรับผลิตภัณฑ์เครื่องแต่งกายตามแฟชั่น

บริษัทฯ ยังได้ผลิตเกลือโซเดียมซัลเฟต เป็นผลผลิตพลอยได้ ซึ่งเป็นวัตถุดิบที่สำคัญในอุตสาหกรรมผงซักฟอก ผลิตเยื่อกระดาษ ผลิตกระจก ผลิตเครื่องหนัง และอุตสาหกรรมสิ่งทอ ซึ่งที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้เริ่มจำหน่ายก๊าซคาร์บอนไดซัลไฟด์จากโรงงานที่จังหวัดสระบุรีไปยังต่างประเทศ

ผลิตภัณฑ์เส้นใยเรยอนของบริษัทฯ มากกว่าร้อยละ 50 ส่งออกโดยตรงไปยังกว่า 25 ประเทศทั่วโลก ซึ่งสามารถผ่านเกณฑ์มาตรฐานด้านคุณภาพที่เข้มงวดของลูกค้าในประเทศสหรัฐอเมริกา บราซิล ยุโรป ตุรกี เกาหลีใต้ ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย ปากีสถาน เวียดนาม และศรีลังกา เป็นต้น

บริษัทฯ ตอบสนองต่อความต้องการทั้งในอุตสาหกรรมสิ่งทอและอุตสาหกรรมที่ไม่ใช่สิ่งทอ โดยทำการผลิตเส้นใยประดิษฐ์เรยอนที่มีความหลากหลายตั้งแต่ 0.9 ถึง 5.5 Denier เส้นใยที่มีความยาวตั้งแต่ 32 ม.ม. ถึง 120 ม.ม. ระดับความแวววาวของการฟอกย้อม และกึ่งทึบ

หลายปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ขยายธุรกิจทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ โดยการขยายการลงทุนในรูปแบบการขยายตัวไปข้างหลังและการขยายตัวไปข้างหน้า ในประเทศไทย บริษัทฯ ได้มีการเพิ่มกำลังการผลิตในสายการผลิตที่ 5 และการติดตั้งเครื่องจักรใหม่แทนเครื่องจักรเก่าในสายการผลิตที่ 1 เพื่อเพิ่มกำลังการผลิต สำหรับโรงงานผลิตก๊าซคาร์บอนไดซัลไฟด์ซึ่งใช้ก๊าซธรรมชาติสามารถดำเนินการผลิต ณ ที่ตั้งใหม่ในจังหวัดสระบุรี

เป้าหมายในการดำเนินธุรกิจ
บริษัท ไทยเรยอน จำกัด (มหาชน) มีเป้าหมายในการดำเนินงาน โดยการพัฒนาธุรกิจของบริษัทฯ ให้ก้าวสู่การเป็นผู้ผลิตเส้นใยเรยอนที่ใหญ่ที่สุดในโลก ซึ่งบริษัทฯ ได้ทำการผลิตเส้นใยโมดาลซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์พิเศษสำหรับลูกค้าสิ่งทอระดับบน ปัจจุบัน บริษัทฯ ได้ดำเนินการหาช่องทางการตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์ชนิดนี้ เพื่อเพิ่มปริมาณการส่งออกในตลาดต่างประเทศให้มากยิ่งขึ้น

3.4 เป้าหมายในการดำเนินธุรกิจ

บริษัท ไทยเรยอน จำกัด (มหาชน) มีเป้าหมายในการดำเนินงาน โดยการพัฒนาธุรกิจของบริษัทฯ ให้ก้าวสู่การเป็นผู้ผลิตเส้นใยเรยอนที่ใหญ่ที่สุดในโลก ซึ่งบริษัทฯ ได้ทำการผลิตเส้นใยโมดาลซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์พิเศษสำหรับลูกค้าสิ่งทอระดับบน ปัจจุบัน บริษัทฯ ได้ดำเนินการหาช่องทางการตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์ชนิดนี้ เพื่อเพิ่มปริมาณการส่งออกในตลาดต่างประเทศให้มากยิ่งขึ้น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *