UFM บริษัท ยูไนเต็ดฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน)

เว็บไซด์ www.ufm.co.th

แป้งข้าวสาลีคือองค์ประกอบในอาหารหลากหลายที่เสริมเติมสำหรับอาหารทั้งคาวหวานเป็นตัวเลือกเพื่อความเอร็ดอร่อยแทรกอยู่บนโต๊ะอาหารของคนไทยที่รับประทานข้าวเป็นอาหารหลักตลอดมา ?อดีตกว่า 3 ทศวรรษมาแล้วที่แป้งข้าวสาลีเป็นสินค้านำเข้าประเภทหนึ่งที่มีอัตราส่วนเพิ่มสูงขึ้นทุกปี ?นักธุรกิจอุตสาหกรรมกลุ่มหนึ่งได้เล็งเห็นถึงแนวโน้มการขยายตัวอย่างต่อเนื่องในความต้องการของตลาดแป้งข้าวสาลีภายในประเทศ หากจะมีการลงทุนก่อสร้างโรงงานผลิตแป้งข้าวสาลีขึ้นในประเทศไทยก็จะมีลู่ทางที่ดีสามารถสร้างหลักประกันที่มั่นใจได้ในด้านคุณภาพ ราคาและปริมาณความต้องการของอุตสาหกรรมต่อเนื่องภายในประเทศจึงได้ก่อตั้งบริษัท ยูไนเต็ดฟลาวมิลล์ จำกัด ขึ้นเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2504 ทุนจดทะเบียน 4 ล้านบาท โดยมีจอมพลอากาศฟื้น รณนภากาศ? ฤทธาคนี ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการคนแรก (พ.ศ. 2505-2530) ??มีเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจอุตสาหกรรมผลิตสินค้าแป้งข้าวสาลีทดแทนการนำเข้าซึ่งรัฐบาลในขณะนั้นได้อนุมัติให้การส่งเสริมการลงทุนโดยเล็งเห็นว่าจะเป็นการเอื้อประโยชน์ต่อเศรษฐกิจของชาติในระยะยาวด้วยการวางแผนงานที่รอบคอบและมองการณ์ไกลจึงเป็นที่มาของสถานที่ตั้งโรงงานอันเหมาะสมบริเวณริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาโดยนำเข้าเครื่องจักรเทคโนโลยีสูงเพื่อใช้ในการผลิตสินค้าแป้งข้าวสาลีที่ดีเยี่ยมที่สุดและได้มีการขยายกิจการขึ้นเรื่อย ๆ ตามลำดับ

ธุรกิจหลักที่บริษัทประกอบ คือผลิตและจำหน่ายแป้งข้าวสาลีโดยบริษัทนำสั่งเมล็ดข้าวสาลีซึ่งเป็นวัตถุดิบมาจากต่างประเทศ? การผลิตแป้งข้าวสาลีนั้นจะมีผลิตภัณฑ์พลอยได้ส่วนหนึ่งคือรำข้าวสาลี? แป้งข้าวสาลีจำหน่ายให้แก่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมผลิตขนมปัง บะหมี่สด บะหมี่สำเร็จรูป ผู้ประกอบกิจการ?? เบเกอรี่ รวมทั้งขนมคุกกี้ ขนมขบเคี้ยว และขนมอบนานาชนิด? ส่วนรำข้าวสาลีจำหน่ายให้แก่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหารสัตว์

ธุรกิจอื่นที่มีความสำคัญรองลงมาได้แก่? การผลิตแป้งผสมสำเร็จรูป (Mixed Flour) การรับจ้างผลิตขนมพาย ??การให้เช่าทรัพย์สิน ฯลฯ

การจำหน่ายและช่องทางการจัดจำหน่าย

บริษัทมีผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์? 3 รายใหญ่ คือ

1) บริษัท ยูไนเต็ดฟลาวเทรดดิ้ง จำกัด จำหน่ายให้กับผู้ขายส่งหรือยี่ปั๊วรายใหญ่ทั้งในกรุงเทพฯและต่างจังหวัด

2) บริษัท เอ็มซี ฟู้ดส์ จำกัด จำหน่ายให้กับผู้ใช้แป้งข้าวสาลีโดยตรงเป็นส่วนใหญ่ เช่น โรงงานเบเกอรี่ โรงงานทำบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปและบะหมี่สด โรงงานทำขนมปังขนาดใหญ่ โรงงานทำอาหารกุ้ง

3) บริษัท ยูเอฟเอ็ม ฟู้ดเซ็นเตอร์ จำกัด จำหน่ายให้กับผู้ใช้แป้งสาลีขนาดย่อม เช่นโรงแรม ร้านเบเกอรี่ โรงงาน อุตสาหกรรมอาหารทั่วไปรวมทั้งซุปเปอร์มาร์เก็ตซึ่งจะเน้นไปทางผู้บริโภคและแม่บ้านและเป็นผู้จัดจำหน่ายแป้งชนิดบรรจุกล่องเพื่อวางขายตามร้านค้าปลีกห้างสรรพสินค้าทั้งในกรุงเทพฯและต่างจังหวัด เพื่อช่วยส่งเสริมให้ประชาชนทั่วไปได้รู้จักการบริโภคแป้งข้าวสาลีของบริษัทให้มากยิ่งขึ้น

นอกจากนี้บริษัทยังจำหน่ายแป้งข้าวสาลีให้กับโรงงานขนาดใหญ่โดยตรง เช่น บริษัท ไทยเพรซิ-เดนท์ฟูดส์ จำกัด ??บริษัท วันไทยอุตสาหกรรมการอาหาร จำกัด ??บริษัท เพรซิเดนท์เดนิชฟูดส์ จำกัด ?บริษัท ยูไนเต็ดเคียวเอะฟู้ดส์ จำกัด ?บริษัท โรงงานผลิตภัณฑ์อาหารไทย จำกัด? บริษัท สยามยูเคเอฟ จำกัด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *